Murphyho zákon: Až půjdeš jednoho dne do parku,...

Murphyho zákon: Až půjdeš jednoho dne do parku,...


Až půjdeš jednoho dne do parku, slunce bude pálit, a ty se div neuvaříš, nenamáhej se hledáním lavičky. Ta jediná prázdná bude na místě, kde slunce svítí nejvíc.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Pravděpodobnost ,že chodec vstoupí na přechod je přímo úměrná rychlosti,ktero u se k němu blížíte a nepřímo úměrná vzdálenosti, která vás od přechodu dělí

Zákon zbytečného trestu

Jakýkoli trest psa pouze motivuje k tomu, aby vymyslel účinnou pomstu.

Zákon nezbytné pomsty

Psí pomsta je vždy o hodně horší, než nejhorší trest, který jste schopni v praxi aplikovat.

Jestliže se pokus vydařil, musela se stát chyba.

Člověk musí hodně jíst a spát, aby tělo mělo sílu se obezitě bránit.

Zákon inteligenční

Hloupý pes opakuje stále ty samé naschvály, chytrý pes si vymýšlí neustále nové.

Freudův dodatek k inteligenčnímu zákonu

Těžko říct, co je horší.

Polní zvěř se pase výhradně na silnicích.

Když si zkrátíš cestu, určitě zabloudíš! Zkratka často znamená Nejdelší možnou cestu.

Když chceš něco najít, musíš hledat jakoukoliv jinou věc.

V profesi soukromého detektiva, existuje spolehlivá metoda, aby sledovaný vyšel ze svého domu. Je třeba koupit si hamburger prosáklý kečupem a kelímek kávy. Je velmi pravděpodobné, že jakmile má detektiv toto vše rozložené na vedlejším sedadle svého auta, sledovaná osoba vyjde z domu. Pravděpodobnost se zvyšuje, pokud detektiv neodkladně potřebuje na záchod.