Murphyho zákon: Co se může pokazit, to se taky...

Murphyho zákon: Co se může pokazit, to se taky...


Co se může pokazit, to se taky pokazí.
Důsledky:
1. Nic není tak jednoduché, jak se to na první pohled zdá.
2. Všechno stojí více času, než jsi předpokládal.
3. Může-li se něco pokazit ze čtyř různých příčin a podaří-li se ti nakrásně všechny čtyři odstranit, vzápětí se objeví pátá.
4. Když se do něčeho dáš, najde se něco, co musíš udělat ještě dřív.
5. Příroda nadržuje skrytým vadám.
6. Matka příroda je Děvka.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Veličina,kterou je nutno násobit či dělit výsledek jež jste dostali,abyste dostali odpověď,kterou jste měli dostat.

Žena neví co chce a nedá pokoj, dokud TO nedostane. A když TO dostane tak s ní není k vydržení.

Pravděpodobnost, že chleba spadne na koberec namazanou stranou je přímo úměrná ceně koberce.
Pravděpodobnost se dále zvyšuje, když je chleba namazán marmeládou z lesního ovoce.

Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit telefon.

Nemůžeš přehádat člověka, který ví, o čem mluví.

Teprve když ses osprchoval, zjistíš, že nemáš ručník.

Zvýšení platu je vždy právě takové, aby vám stouply daně, a právě tak malé, abyste je na čistém platu ani nepoznali.

Děti se naučí ve škole jen tři věci užitečné do života a to číst, psát a počítat. Všechny ostatní věci, jednak zapomenou a za druhé jim v dospělosti budou naprosto k ničemu protože průměrný dospělý jedinec během života zřídka využije vědomosti o hustotě olova, buněčné stavbě bezobratlích nebo punských válek.

Kupujete-li si použitý počítač, nezapomínejte na to, že veškerý software uvnitř něj je kradený.