Murphyho zákon: Délka výzkumné zprávy je nepřímo...

Murphyho zákon: Délka výzkumné zprávy je nepřímo...


Délka výzkumné zprávy je nepřímo úměrná dosaženému vědeckému pokroku.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Dokud nepotřebujete odbočit vlevo, je silnice téměř prázdná.

Loužičkový zákon dr. Poola

Nenaučí-li se štěně nedělat loužičky na parádním koberci v obývacím pokoji během prvního týdne, nenaučí se to už nikdy.

Pravděpodobnost ,že chodec vstoupí na přechod je přímo úměrná rychlosti,ktero u se k němu blížíte a nepřímo úměrná vzdálenosti, která vás od přechodu dělí

Vždy propadneš v té písemce, na kterou jsi se nejvíc připravoval.

Vstoupíte-li do zcela volné vozovky, okamžitě se přiřítí auta v obou směrech

Lensův sysifovský zákon

Trestání psa má zhruba stejný efekt jako házení hrachu na stěnu.

Poznámka mistra republiky ve vrhu kladivem

Házením psa na stěnu pouze zvýšíte dopad jeho pomsty na vaši osobu.

Doznání profesora Pavlova

Pes sliní i tehdy, kdy na potravu pouze intenzivně myslí. Což je prakticky pořád.

Nepouštěj se do diskusí! Není-li už zbytí, polož otázku, která nemá s tématem nic společného, a škodolibě přihlížej, jak tvůj společník nechápe, o co jde. A v ten okamžik změň téma.

Zákony štěněčích her 5

Zákon neslučitelnosti představ

Máte-li malé děti, bude si s nimi štěně hrát způsobem, který se vám nebude líbit.

Pravidlo předstírání

Chtějí-li si vaše děti hrát se štěnětem způsobem, který se mu nebude líbit, začne se štěně tvářit jako mrtvé.

Rada matky Whelpové

Pokud dětská hra překročí mez štěněčí trpělivosti, měly by se začít jako mrtvé tvářit děti.

Poučka pátera Meeka

Štěněčí trpělivost se rozhodně nedá srovnat s trpělivostí jeptišky řádu bosých karmelitánek.