Murphyho zákon: Dělníkovo dilema: Bez ohledu na to,…

Murphyho zákon: Dělníkovo dilema: Bez ohledu na to,…


Dělníkovo dilema:

Bez ohledu na to, kolik uděláš, není to nikdy dost. To, co neuděláš, je vždy důležitější než to, co jsi udělal.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Odborná komise je jediná známá forma života s dvanácti žaludky a bez mozku.

Dopisní zákon:

Chcete-li, aby vás ještě něco nového napadlo, vložte dopis do obálky a zalepte ji.

Zákon přirozeného výběru

Pokud zbývá k odběru jediné štěně, věděli předchozí zájemci dobře, proč si právě tohle štěně nevybrali.

Vaše auto má vždy větší spotřebu než auto téže značky kohokoli druhého.

Chování psa na procházce po odepnutí vodítka

Bellův zákon o šíření zvuku

Pes, kterému odepnete vodítko, okamžitě ohluchne.

První dodatek k Bellovu zákonu

Tato hluchota se týká pouze vlnové frekvence vašeho hlasu.

Druhý dodatek k Bellovu zákonu

Jako protiváha se všechny ostatní zvuky slyšitelné psem zesílí. Zejména štěkot jiného psa, vzdáleného i kilometr a více, slyší pes zcela zřetelně.

Časové omezení Bellova zákona

Ztráta sluchu je dočasná - sluch se psovi vrátí, jakmile vyhládne nebo utrpí mnohočetná zranění v souboji s jiným psem.

Akční zákon

Pes utrpí zranění v souboji s jiným psem při nadpoloviční většině procházek.

Fressenův pohybový zákon

Pes vyhládne - dříve či později - na každé procházce.

Zákon povinného zabezpečení

Na procházku se psem je dobré odcházet s tlumokem naditým převážně masitou stravou.

Zákon zneužití cizí pomoci

Tato potrava je určena výhradně pro vašeho psa. Kdyby nebyl pohodlný, nesl by si ji raději sám.

Porterův dodatek

Každý pes je pohodlný a proto tlumok s masem musíte nosit vy.

Zákon spolehlivé pasti

Nemůžete-li se dovolat vašeho psa, otevřete tlumok, vyjměte z něj kus potravy a přivoňte k němu. Pes se objeví zhruba za 0,0001 vteřiny.

Zákon nutné obrany majetku

Pes se neobjeví ani tak proto, že by zmíral hlady, nýbrž proto, aby vám zabránil v další manipulaci s potravou.

Při jízdě autem si nikdy nemůžete být jisti,že včera neodhlasovali něco,co právě teď porušujete!

Gabitolův postřeh:

Moudří lidé jsou šťastní, když objeví pravdu, hlupáci, když objeví lež.

Při příchodu pacienta do zubní ordinace bolest zubu zázračně ustoupí.

V případě návštěvy, pravděpodobnost, že váš přítel pozná svůj deštník mezi těmi vašimi, je přímo úměrná ceně deštníku.