Murphyho zákon: Haneův zákon: Jde-li to s věcmi do...

Murphyho zákon: Haneův zákon: Jde-li to s věcmi do...


Haneův zákon:

Jde-li to s věcmi do háje, nikdo netuší, jak může být hluboký.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Jakmile letušky začnou servírovat kávu, objeví se turbulence. Důsledek: Servírování kávy v letadlech vytváří turbulence.

Jillyin zákon účesů:

Čím příšerněji vás ostříhají, tím pomaleji to odrůstá.

Zákon inteligenční

Hloupý pes opakuje stále ty samé naschvály, chytrý pes si vymýšlí neustále nové.

Freudův dodatek k inteligenčnímu zákonu

Těžko říct, co je horší.

Při jakémkoliv jednání s kolektivem lidí se tito lidé projeví jako větší netýkavky, než člověk původně očekával.

Nejhorší je dostat průjem v zácpě.

Když si zkrátíš cestu, určitě zabloudíš! Zkratka často znamená Nejdelší možnou cestu.

Ti, kteří se nejvíce vzpírají pracovat v komisích, jsou obvykle zvoleni za jejich předsedy.

Schwarzkopfův zákon rozruchu

I na smrt nemocný pes dokáže při návštěvě ordinace vyvolat větší paniku a zmatek nežli explodující ruční granát.

Změny se projeví až po restartu počítače