Murphyho zákon: Jacobsonův zákon: Čím méně práce...

Murphyho zákon: Jacobsonův zákon: Čím méně práce...


Jacobsonův zákon: Čím méně práce organizace vykonává, tím častěji se reorganizuje.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Dobře zaběhnutá formulace chatrné zásady je vždy působivější než první formulace znamenité zásady.
Zákon satisfakce Všechny škody, které váš pes na majetku zvěrolékaře způsobí, musíte pochopitelně zaplatit. Zákon rozšířené satisfakce Kromě škod na majetku po vás bude zvěrolékař vyžadovat i bolestné a náhradu za ušlý zisk.
Nejhorší je dostat průjem v zácpě.
Výzkum prováděný v dostatečném rozsahu bude vždy směřovat k podpoře vaší teorie.
Zákon tří dnů Jakmile hledáte věc, kterou nutně potřebujete, najdete jen věci, které jste nutně potřebovali včera. Ale nebojte, co potřebujete dnes, najdete zítra.
Jestliže se pokoušíš zatlouci do zdi hřebík a on ti upadne na zem, neztrácej čas hledáním, protože ho nenajdeš. Jednoduše si zuj jednu botu a sundej ponožku, potom šlápni náhodně na jakékoliv místo pokoje (bez ohledu na to, jak je velký). Hřebík najdeš tam.
Murphyho opravy zažitých psích rčení Barkovy opravy štěkacích předsudků Pes, který štěká a nekouše je pes přežraný. Pes, který neštěká a kouše je pes němý. Pes, který štěká a kouše je pes normální. Pes, který neštěká a nekouše je pes mrtvý. Zákon trestu podle dr. Staffa Kdo chce psa bít, hůl většinou nenajde. Frogova poučka o klimatické fikci Není takové počasí, do kterého byste psa nevyhnal. Nebo na to aspoň neměl tisíc chutí. Lieblingův poznatek Člověk je přítel psa. Někdy. Druhý Lieblingův poznatek Váš pes je největší přítel s lidmi, které nemáte rád. Definice prof. Rinda Neexistuje člověk, od nějž by pes kůrku nevzal, pokud je kůrka potřená játrovou paštikou.
Jacobsonův zákon: Čím méně práce organizace vykonává, tím častěji se reorganizuje.
Zákon reakce při existujícím ohrožení Pes neštěká, zvoní-li na váš zvonek podomní obchodník s čímkoli, bytový zloděj hledající nové tipy nebo policie, která vás přišla zatknout.