Murphyho zákon: Jakmile letušky začnou servírovat...

Murphyho zákon: Jakmile letušky začnou servírovat...


Jakmile letušky začnou servírovat kávu, objeví se turbulence. Důsledek: Servírování kávy v letadlech vytváří turbulence.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Chaos vytváří nové pracovní příležitosti.
Co se může pokazit, pokazí se.
U nemoci se kterou si tělo neporadí samo, jsou všichni doktoři zbyteční
Coubertinův zákon: V lásce není důležité zvítězit, nýbrž zúčastnit se.
Má-li tvoje dítě problémy s výslovností \"ř\", nic si z toho nedělej, všechna neslušná slova bude vyslovovat jasně.
Změny se projeví až po restartu počítače
Co se může pokazit, to se taky pokazí. Důsledky: 1. Nic není tak jednoduché, jak se to na první pohled zdá. 2. Všechno stojí více času, než jsi předpokládal. 3. Může-li se něco pokazit ze čtyř různých příčin a podaří-li se ti nakrásně všechny čtyři odstranit, vzápětí se objeví pátá. 4. Když se do něčeho dáš, najde se něco, co musíš udělat ještě dřív. 5. Příroda nadržuje skrytým vadám. 6. Matka příroda je Děvka.
Nepouštěj se do diskusí! Není-li už zbytí, polož otázku, která nemá s tématem nic společného a škodolibě přihlížej, jak tvůj společník nechápe, o co jde. A v ten okamžik změň téma.
Zákon satisfakce Všechny škody, které váš pes na majetku zvěrolékaře způsobí, musíte pochopitelně zaplatit. Zákon rozšířené satisfakce Kromě škod na majetku po vás bude zvěrolékař vyžadovat i bolestné a náhradu za ušlý zisk.