Murphyho zákon: Jestliže fakta neodpovídají teorii,...

Murphyho zákon: Jestliže fakta neodpovídají teorii,...


Jestliže fakta neodpovídají teorii, je nutno je zavrhnout.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Zákon satisfakce

Všechny škody, které váš pes na majetku zvěrolékaře způsobí, musíte pochopitelně zaplatit.

Zákon rozšířené satisfakce

Kromě škod na majetku po vás bude zvěrolékař vyžadovat i bolestné a náhradu za ušlý zisk.

Statistika. Sedíš li jednou půlkou v ledu a druhou na rozpálených kamnech, je ti statisticky velmi příjemně.

Zákon naprosté pravděpodobnosti

Setká-li se pes s neznámým zvěrolékařem, pokouše ho.

Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.

Dělníkovo dilema:

Bez ohledu na to, kolik uděláš, není to nikdy dost. To, co neuděláš, je vždy důležitější než to, co jsi udělal.

Zákon vyplývající ze života:

Život je řada průšvihů po sobě nepravidelně jdoucích.

Zbývajících 10% projektů spotřebuje dalších 90% času.

Kdo ma počítač, ten má počítač. Kdo nemá počítač, tak ten ho taky má.

Lékař je tu od toho, aby nemocnému zakázal, co má nejradši,a potom ho svou léčbou dorazil.