Murphyho zákon: Množství financí, které jsou potřeba...

Murphyho zákon: Množství financí, které jsou potřeba...


Množství financí, které jsou potřeba na dokončení projektu, je nepřímo úměrné času, který nám zbývá do termínu, kdy musí být projekt ukončen.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Zákon přitažlivosti partnerčina mobilu:

Odesíláte-li zprávu osobě, které chcete vyjádřit náklonnost, bude vždy odeslána vaší přítelkyni/ manželce.

Ty jako jediný napíšeš domácí úkol a všichni ho od tebe opíší, ale nakonec učitel obviní tebe z opisování.

Kdyby na obrovském parkovišti zůstala pouze dvě auta, určite jedno z nich bude blokovat druhé.

Žena neví co chce a nedá pokoj, dokud TO nedostane. A když TO dostane tak s ní není k vydržení.

Jestliže se pokus vydařil,musela se stát chyba.

Muži jsou bezesporu báječně vymyšlený vynález, jen k nim výrobci bohužel zapomínají přikládat návod k použití.

Vždy když dojedeš náklaďák je na silnici plná čára a v protisměru volno.Jakmile se změní v přerušovanou okamžitě je v protisměru kolona.

Jestliže se vracíš domů a už ode dveří slyšíš vyzvánění telefonu, je 99% pravděpodobnost, že přestane zvonit ve chvíli, kdy ho zvedneš.

Ten, s kým máš v danou chvíli a na daném místě nejmenší chuť mluvit, se zákonitě ozve první.