Murphyho zákon: Pokrok ve vědě je nepřímo úměrný...

Murphyho zákon: Pokrok ve vědě je nepřímo úměrný...


Pokrok ve vědě je nepřímo úměrný počtu vycházejících odborných časopisů.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Člověk musí hodně jíst a spát, aby tělo mělo sílu se obezitě bránit.

Haneův zákon:

Jde-li to s věcmi do háje, nikdo netuší, jak může být hluboký.

Někteří poplatníci mají své daně v pořádku, ale jejich počet je statisticky bezvýznamný.

Bezpečnostní předpis pro zvěrolékaře

Vycházíte-li mimo ordinaci, je bezpodmínečně nutné být ozbrojen.

Pravidlo politických slibů zní: Pravda se mění.

Množství financí, které jsou potřeba na dokončení projektu, je nepřímo úměrné času, který nám zbývá do termínu, kdy musí být projekt ukončen.

Statistika. Sedíš li jednou půlkou v ledu a druhou na rozpálených kamnech, je ti statisticky velmi příjemně.

Při jízdě autem si nikdy nemůžete být jisti,že včera neodhlasovali něco,co právě teď porušujete!

Počítač vám ušetří spoustu práce, kterou byste bez něj vůbec neměli.