Dnes má svátek Milena. Udělej jí radost a pošli jí vypečenou legrandu. Zítra má svátek Miloš.

Murphyho zákon: Až půjdeš jednoho dne do parku,...


Až půjdeš jednoho dne do parku, slunce bude pálit, a ty se div neuvaříš, nenamáhej se hledáním lavičky. Ta jediná prázdná bude na místě, kde slunce svítí nejvíc.


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento Murphyho zákon.
Podepiš se.

🤘 Další povedené Murphyho zákony

🤘 Další povedené Murphyho zákony

Murphyho zákon: Gravyův zákon Zeptáte-li se ženy na...

Gravyův zákon

Zeptáte-li se ženy na první schůzce, zda umí vařit tak dobrou svíčkovou jako vaše maminka, určitě si s vámi nedomluví druhou schůzku.

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento Murphyho zákon.
Podepiš se.

Murphyho zákon: Postup při vpravování pilulky do psa...

Postup při vpravování pilulky do psa

Shootova třinácterka

Postup při vpravování pilulky do psa je následující:

1. Nejprve je nutno psa chytit. Psa chytá deset osob, zbylé dvě vyčkávají.

2. Je-li pes chycen, rozdělte se do dvou skupin po pěti lidech.

3. Zatímco první skupina psa drží, druhá si v co nejkratším čase ošetří zranění.

4. Poté se obě skupiny vystřídají.

5. Maximální čas, po který si skupiny mohou ošetřovat zranění, je cca půl minuty - déle není možno psa udržet. Překročíte-li časový limit, musíte začít znovu od bodu 1.

6. Obě skupiny současně drží psa. Optimální rozložení sil je dvě osoby na levou zadní nohu, dvě osoby na pravou zadní nohu, dvě osoby na pravou přední nohu, dvě osoby na levou přední nohu a dvě osoby na trup.

7. Dvě zbývající osoby si natáhnou svářečské rukavice (nemáte-li je, mohou postačit rukavice brankářské) a opatrně se přiblíží k psí tlamě.

8. První osoba bleskurychle otevře psí tlamu.

9. Druhá osoba do ní bleskurychle zasune pilulku - čím hlouběji se podaří pilulku zasunout, tím pravděpodobnější je, že zůstane uvnitř psa.

10. Obě osoby poté drží psí tlamu tak dlouho, dokud pes aspoň třikrát nepolkne.

11. Poté, co pes třikráte polkl, je nutno stanovit evakuační signál - např. osoba držící levou zadní nohu řekne \"TEĎ!\"

12. Jakmile osoba držící levou zadní nohu řekne \"TEĎ!\", všech dvanáct osob opustí v co nejkratším čase místnost.

13. Místnost je třeba opouštět disciplinovaně, ale rychle.

Shootův dodatek

Účinnost výše popsaného postupu je asi padesátiprocentní.

Zákon neomezené invence

Pes dokáže vyplivnout pilulku i tehdy, když třikráte polkl.

Zákon o změně preferencí

Budete-li chtít do psa vpravit druhou pilulku, musíte požádat o pomoc jiné sousedy.

Pitfallovo pravidlo úspěšné léčby

Čím více nájemníků má váš dům, tím pravděpodobnější je, že pes léčbu pilulkami dokončí, ovšem pouze za předpokladu, že se sousedé navzájem nestýkají.

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento Murphyho zákon.
Podepiš se.

Murphyho zákon: Dobře zaběhnutá formulace chatrné...

Dobře zaběhnutá formulace chatrné zásady je vždy působivější než první formulace znamenité zásady.

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento Murphyho zákon.
Podepiš se.

Murphyho zákon: Zákony štěněčích her 5 Zákon...

Zákony štěněčích her 5

Zákon neslučitelnosti představ

Máte-li malé děti, bude si s nimi štěně hrát způsobem, který se vám nebude líbit.

Pravidlo předstírání

Chtějí-li si vaše děti hrát se štěnětem způsobem, který se mu nebude líbit, začne se štěně tvářit jako mrtvé.

Rada matky Whelpové

Pokud dětská hra překročí mez štěněčí trpělivosti, měly by se začít jako mrtvé tvářit děti.

Poučka pátera Meeka

Štěněčí trpělivost se rozhodně nedá srovnat s trpělivostí jeptišky řádu bosých karmelitánek.

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento Murphyho zákon.
Podepiš se.

Murphyho zákon: Zákon přitažlivosti extrémů: Největší...

Zákon přitažlivosti extrémů:

Největší krasavici vždycky utrhne ten největší idiot.

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento Murphyho zákon.
Podepiš se.

Murphyho zákon: Každé řešení přináší nové problémy

Každé řešení přináší nové problémy.

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento Murphyho zákon.
Podepiš se.

Murphyho zákon: Je li žena krásná, je buď zadaná nebo...

Je li žena krásná, je buď zadaná nebo není heterosexuální.
Pokud je krásná, heterosexuální a není zadaná, pak ji určitě nikdy nepotkáte!

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento Murphyho zákon.
Podepiš se.