Murphyho zákon: Řidič kterého jste právě dojeli a již…

Murphyho zákon: Řidič kterého jste právě dojeli a již…


Řidič kterého jste právě dojeli a již delší dobu ho nemůžete předjet (nejčastěji v pátek odpoledne) má na hlavě klobouk.

Jestli nemá klobouk, tak má někde vzadu nápis LPG nebo LADA, popř. škoda 105-tunning.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

U nemoci se kterou si tělo neporadí samo, jsou všichni doktoři zbyteční

Pravděpodobnost, že si zapomenete šalinkartu a chytne vás revizor, je nepřímo uměrná počtu zastávek a přímo uměrná počtu pohlavků od rodičů...

Pollenův zákon

Žena, kterou pozvete na romantickou procházku do rozkvetlého sadu, bude alergička.

Senekův zákon:

Chceš-li být milován, miluj!

Novákův dovětek:

Ať miluješ sebevíc, nikdy to není dost.

Logika nikdy nerozhoduje o tom, co je možné a co ne.

Pojistky zahrnují absolutně všechny typy neštěstí, kromě těch, které se stanou tobě.

Osoba s nejmenšími znalostmi má obvykle nejvíce co říci.

Má-li tvoje dítě problémy s výslovností \"ř\", nic si z toho nedělej, všechna neslušná slova bude vyslovovat jasně.

Zákony o verbálním i neverbálním projevu psa ponechaného o samotě v uzavřené místnosti 2

Howlovy sousedské varianty

Vytí psa ponechaného o samotě v uzavřené místnosti, má několik základních odstínů:

- Máte-li za nejbližšího souseda milovníka zvířat, vyje pes, tak, aby v něm vzbudil dojem, že do psa bušíte jako hluchý do vrat. (Tzv. \"bolestné vytí\")

- Máte-li za nejbližšího souseda nevrlého misantropa, vyje pes tak, aby v něm vzbudil dojem, že jste jej k tomuto počínání navedli. (Tzv. \"ironické vytí\")

- Máte-li za nejbližšího souseda člena ruské, čečenské či jakékoli jiné mafie, vyje pes tak, jakoby věděl všechno o výpalném a mrtvolách zatavených do betonu a chtěl svým vytím přivolat policii. (Tzv. \"konspirativní vytí\")

- Máte-li za nejbližšího souseda aktivního hudebníka, vyje pes tak, aby soused jednak vůbec neslyšel svou hru na hudební nástroj a za druhé se mohl právem domnívat, že jeho hra uráží psovo estetické cítění. (Tzv. \"kritické vytí\")

- Máte-li za souseda kohokoli jiného, vyje pes tak, aby byl soused rušen u všech činností, k nimž potřebuje klid nebo soustředění, případně obojí. (Tzv. \"destrukční vytí\")