Murphyho zákon: Šňůra se sušícím se prádlem se...

Murphyho zákon: Šňůra se sušícím se prádlem se...


Šňůra se sušícím se prádlem se přetrhne jen tehdy, je-li zem pod ní mokrá.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Nevýhoda optimismu: Optimista nemůže být nikdy příjemně překvapen.
Pokud něco rozeberete a pak znovu sestavíte, vždycky zbude několik šroubků, podložek a jiného neidentifikovatelného materiálu, a to bez ohledu na to, kolikrát byla tato činnost provedena.
Na objevné řešení přijdete jedině vzápetí po tom, co daný problém vyřešil někdo jiný.
Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit.
Místa poměrně bezpečná pro procházku se psem Zákon zamezení jistých rizik Poměrně bezpečné je jít se psem na procházku do míst, kde se nevyskytují žádní jiní psi. Vlastivědný zákon doc. Northa Nejbližší místo od vašeho domu, kde se nevyskytují žádní jiní psi, jsou chmurné ledové pláně Antarktidy. Výjimka doc. Northa Nebereme-li ovšem v úvahu polární expedice se saněmi se psím spřežením. Upřesnění zákona doc. Northa Bereme-li v úvahu polární expedice se saněmi se psím spřežením, pak je nejbližším místem od vašeho domu, kde se nevyskytují žádní jiní psi jícen kterékoli činné sopky. Northův zákon nepravděpodobnosti Pravděpodobnost, že někdy budete venčit svého psa na chmurných ledových pláních Antarktidy či jícnu kterékoli činné sopky je mnohem menší než pravděpodobnost, že vyhrajete Jackpot Sportky. Vyjádření ministerstva dopravy a spojů Především ani do Antarktidy, ani k sopečným jícnům nejezdí pravidelná autobusová linka. Shelterův zákon jistých rizik Všechna ostatní místa pro procházku se psem bezpečná nejsou.
Rozhodnutí dojít si k lékaři znamená vědět, co vám je a jak se to má léčit, v opačném případě mrháte časem svým i časem lékaře.
Nikdy se nepouštěj do ničeho, u čeho tě nebude vidět.
Tellerův zákon nerovnoprávnosti To, že s vámi pes nechce jíst u stolu znamená, že toho nejste hodni. Zákon hloubkové kontroly Pes, který s vámi chce jest u stolu pouze kontroluje, zda nejíte něco lepšího, než předkládáte jemu.
Nejlepší daňová řešení se vyznačují tím, že možná projdou u berního úřadu.