Murphyho zákon: Štěně a jídla která mu nechutnají...

Murphyho zákon: Štěně a jídla která mu nechutnají...


Štěně a jídla která mu nechutnají

Zákon doc. Hungera

Štěně nikdy nebude jíst to, co mu nechutná a nelze ho k tomu donutit ani nucenou hladovkou. V případě ohrožení hladovkou dokáže jíst věci, vyjmenované v seznamu oblíbených hraček, čímž vás donutí předložit mu k jídlu věci, které mu chutnají.

Dovětek k Hungerově zákonu

Nemyslete si, že dokáže vzdorovat snědenému technickému průkazu vašeho motorového vozidla.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Letící kamínek nikdy nemine plochu čelního skla.

U nemoci se kterou si tělo neporadí samo, jsou všichni doktoři zbyteční

Jestliže se experiment vydaří, určitě nebylo něco v pořádku.

Daňovou povinnost lze stanovit zcela přesně, pokud ji stanoví berní úředník.

Vlastnosti, které přitahují ženu k muži jsou obvykle ty samé, kvůli kterým ho za několik let nemůže vystát.

Nejrychleji něco najdeme, začneme-li hledat něco jiného.

Zákony o verbálním i neverbálním projevu psa ponechaného o samotě v uzavřené místnosti 2

Howlovy sousedské varianty

Vytí psa ponechaného o samotě v uzavřené místnosti, má několik základních odstínů:

- Máte-li za nejbližšího souseda milovníka zvířat, vyje pes, tak, aby v něm vzbudil dojem, že do psa bušíte jako hluchý do vrat. (Tzv. \"bolestné vytí\")

- Máte-li za nejbližšího souseda nevrlého misantropa, vyje pes tak, aby v něm vzbudil dojem, že jste jej k tomuto počínání navedli. (Tzv. \"ironické vytí\")

- Máte-li za nejbližšího souseda člena ruské, čečenské či jakékoli jiné mafie, vyje pes tak, jakoby věděl všechno o výpalném a mrtvolách zatavených do betonu a chtěl svým vytím přivolat policii. (Tzv. \"konspirativní vytí\")

- Máte-li za nejbližšího souseda aktivního hudebníka, vyje pes tak, aby soused jednak vůbec neslyšel svou hru na hudební nástroj a za druhé se mohl právem domnívat, že jeho hra uráží psovo estetické cítění. (Tzv. \"kritické vytí\")

- Máte-li za souseda kohokoli jiného, vyje pes tak, aby byl soused rušen u všech činností, k nimž potřebuje klid nebo soustředění, případně obojí. (Tzv. \"destrukční vytí\")

Teprve když ses osprchoval, zjistíš, že nemáš ručník.

Rychlost důchodce spěchajícího do dopravního prostředku je nepřímo úměrná počtu volných míst v dopravním prostředku.