Murphyho zákon: Všichni pacienti žádají injekci proti…

Murphyho zákon: Všichni pacienti žádají injekci proti…


Všichni pacienti žádají injekci proti bolestem ve stejnou chvíli.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Pravděpodobnost, že zakopneš o stupínek před katedrou je přímo úměrná počtu lidí, který se na tebe právě dívá.

Zákony o verbálním i neverbálním projevu psa ponechaného o samotě v uzavřené místnosti 1

Howlův zákon přímé úměry

Pes, ponechaný o samotě v uzavřené místnosti, vyje tím hlasitěji, čím více sousedů je v dané chvíli na doslech.

Výjimky z Howlova zákona

Není-li na doslech žádný soused, pes ponechaný o samotě v uzavřené místnosti

- spí,

- ničí věci, jejichž demolice není spojena s vyluzováním hlasitých zvuků.

Zákon intenzity vytí podle dr. Deafa

Pes, ponechaný o samotě v uzavřené místnosti, vyje nejhlasitěji tehdy, když se váš unavený soused vrací z noční služby a touží po zaslouženém spánku.

Deafův zákon poměru sil

Intenzita vytí psa ponechaného o samotě v uzavřené místnosti je tím větší, čím je větší vzrůst a muskulatura vašeho souseda, pracujícího na směny.

Zákon stupňování agresivity

Pes ruší ze spánku pouze ty sousedy, kteří jsou schopni a ochotní pustit se s vámi do fyzické potyčky.

Frištenského zákon

Je-li váš soused mistrem republiky v řeckořímském zápase, vyje pes až do naprostého ochraptění.

Zákon nepravděpodobnosti

Fyzickou potyčku, vyvolanou sousedem, který po návratu z noční služby pět a více hodin poslouchal srdceryvné vytí vašeho psa, nemáte nikdy šanci vyhrát.

Weakův dodatek

Nejspíše neuhrajete ani remízu.

Zákon nevyrovnanosti sil

Při fyzické potyčce s nevyspalým sousedem vás pes nikdy nebude bránit. Pravděpodobnější je, že se pes přidá na stranu souseda.

Smoothův zákon úlisnosti

V případě přímé konfrontace mezi vámi, sousedem a vaším psem se pes chová tak mile a přátelsky, až soused nabude dojmu, že jste celou tu dobu vyli vy.

Dodržujete-li rychlost, policie hlídky nenasadí.

Jakmile letušky začnou servírovat kávu, objeví se turbulence.

Důsledek: Servírování kávy v letadlech vytváří turbulence.

Jestliže pracuješ na řešení nějakého problému, je velkou výhodou, víš-li předem, oč jde.

Vaše auto má vždy větší spotřebu než auto téže značky kohokoli druhého.

Když vše ostatní selže, přečtěte si návod.

Vždy když píchnete, nemáte rezervu.

Jakmile letušky začnou servírovat kávu, objeví se turbulence. Důsledek: Servírování kávy v letadlech vytváří turbulence.