Murphyho zákon: Zákon schválnosti Když vyhodíte věc,…

Murphyho zákon: Zákon schválnosti Když vyhodíte věc,…


Zákon schválnosti Když vyhodíte věc, kterou jste minimálně dva roky nepoužili a o které jste si mysleli že už ani nevlastníte, budete ji stoprocentně potřebovat hned druhý den, co jste se jí zbavili! Jakmile koupíte věc novou, zjistíte, že jste tu starou vlastně zapomněli vyhodit a najednou máte dvě úplně stejné věci z nichž stejně nepoužijete ani jednu, protože budou buď moc malé nebo moc velké.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Ústupové pravidlo: Vždy mějte připravenou výmluvu pro případ, že něco nevyjde.
Jakmile letušky začnou servírovat kávu, objeví se turbulence. Důsledek: Servírování kávy v letadlech vytváří turbulence.
Heapův zákon defekační schválnosti Štěně, které i po hodině venku neudělá bobek, udělá jej ve chvíli, kdy se ocitnete v bezprostřední blízkosti rohožky nejméně sympatického souseda. Doplněk Heapova zákona Nejméně sympatický soused otevře dveře přesně v okamžiku, kdy štěně dokončí svou velkou potřebu, ale stále ještě setrvává na rohožce.
Sparkovo desatero pro vedoucí pracovníky: 1. Dbej na to, abys vždy vypadal důležitě. 2. Snaž se co nejvíce ukazovat ve společnosti důležitých lidí. 3. Z tvé řeči nechť čiší autorita. Ale vyjadřuj se výlučně k evidentním a prokázaným faktům. 4. Nepouštěj se do diskusí! Není-li už zbytí, polož otázku, která nemá s tématem nic společného, a škodolibě přihlížej, jak tvůj společník nechápe, o co ti jde. A v ten okamžik změň téma. 5. Diskuse jiných sleduj s napjatou pozorností! Chyť se nějaké bezvýznamné maličkosti, a tím utni veškerou další debatu. 6. Jestliže se tě tvůj podřízený zeptá na něco důležitého, zatvař se jako bys ho považoval za pomatence. Až sklopí zrak, polož mu tutéž otázku jinými slovy. 7. Vybírej si snažší úkoly, ale vyhýbej se pozornosti lidí a světlům reflektorů. 8. Když opustíš svou kancelář, přidej do kroku, aby tě nemohli oslovit ani podřízení, ani nadřízení. 9. Ve své kanceláři se vždy zamykej. Tím zastrašíš návštěvníky a vyvoláš zdání, jako bys měl nepřetržitě důležitá jednání. 10. Pokyny uděluj toliko ústně. Nedávej písemně nic, co by mohlo být založeno do desek určených k tvému odrovnání.
Při projednávání vlastních problémů se pracovníci fakulty projevují jako nejzarytější konzervativci. Při projednávání problémů druhých se projevují jako ti nejextrémnější liberálové.
Pes a vaše důležité věci odnesené do jeho boudy Zákon duality Najdete-li psa v boudě, znamená to, že zároveň se psem je v boudě předmět, který má pro vás velkou důležitost a k němuž má pes přísně zapovězený přístup. Logické vyústění zákona duality V tomto případě psa z boudy nedostanete. Rada prof. Shakea Můžete zkusit vyzvednout boudu do výšky, otočit ji vstupním otvorem k zemi a třást s ní, dokud pes nevypadne. Druhá rada prof. Shakea Spíše než pes ovšem vypadne předmět v boudě ukrývaný, který se po dopadu na zem okamžitě zdeformuje a nebude již nikdy použitelný. Zákon objemový Nemůžete-li ve své domácnosti najít cokoli, co se vejde do psí boudy, najdete to ve psí boudě. Výjimka z objemového zákona Vzácně se může stát, že ve psí boudě najdete i předměty, které se do ní nevejdou. Zákon objemové variability Nenajdete-li v boudě takové předměty, najdete tam alespoň jejich části. Deformační zákon Věci, které pes odvleče do boudy, změní tvar takřka okamžitě poté, co se v boudě ocitnou. Spoilovo rozšíření deformačního zákona Zpětně už to nefunguje.
V každém geniálním díle nalezneme své vlastní zavržené nápady.
Kniha, za kterou jste dnes vydali horentních 800 Kč, vyjde zítra brožovaná.
Jestli nevíš, jaké rozhodnutí přijmout, navrhni vytvoření nezávislé komise.