Murphyho zákon: Zákony o venčení štěnat 1 Manipulační...

Murphyho zákon: Zákony o venčení štěnat 1 Manipulační...


Zákony o venčení štěnat 1

Manipulační zákon

Štěně začne žalostně kňučet ve chvíli, kdy mu nasadíte obojek a snažíte se jej navigovat pomocí vodítka.

Zákon o nezachování hmotnosti

Štěně na vodítku váží mnohem víc, než štěně bez vodítka.

Leadův zákon praktického důsledku

Štěně na vodítku se manipuluje velmi obtížně.

Zákon pravděpodobnosti dr. Everové

Sejmete-li štěněti obojek na volném prostranství, s devětadevadesáti procentní pravděpodobností už jej nikdy neuvidíte.

Zákon jistoty dr. Everové

Uvidíte-li štěně poté, co mu na veřejném prostranství sejmete obojek, bude přinejmenším plné blech.

Další povedené Murphyho zákony

Další povedené Murphyho zákony

Domácí práce trvají vždy déle, než si manžel představuje.

Pokud máte autolékárničku v pořádku, máte jistě sjeté gumy!

Setkání psa s druhým psem a jeho následky

Zákon nutného boje

Narazí-li váš pes na jiného psa, popere se s ním.

Zákon ekonomického důsledku

Veterinář neošetří ani vašeho pokousaného psa, ani psa, kterého váš pes pokousal zadarmo.

Zákon dr. Watsona

Pokouše-li váš pes jiného psa, majitel jiného psa si vás vždycky najde.

První dodatek Watsonova zákona

Majitel pokousaného psa má nad vámi vždy fyzickou nebo společenskou převahu.

Druhý dodatek Watsonova zákona

Psy patřící bezbranným penzistům váš pes nechává bez povšimnutí.

Axiom klubu seniorů

Psi, patřící bezbranným penzistům, vašeho psa bez povšimnutí nenechají.

Zákon o proměně sil

Bezbranný penzista vám účet od veterináře neproplatí. Budete-li po něm proplacení účtu vyžadovat, přestane být bezbranný a v nejlepším možném případě vás přetáhne francouzskou holí.

McCarthyho zákon prokazatelné viny

Váš pes si VŽDYCKY začal, i když má náhubek, je mu patnáct let a poslední tři roky dostává jen tekutou stravu.

Zákon prof. Melona

Pokud si jako poznávací znamení vyberete meloun pod pravou paží, nemůžete při spatření ježibaby s melounem dost rychle utíkat.

Peacemakerův dodatek

Pokusíte-li se na útěku meloun odhodit, budete zadrženi městskou policii.

Druhý Peacmakerův dodatek

Odhazovat melouny na veřejném prostranství je zakázáno.

Pravděpodobnost, že chodec vstoupí na přechod je přímo úměrná rychlosti kterou se k němu blížíte a nepřímo úměrná vzdálenosti, která vás od přechodu dělí.

Nejnebezpečnější zatáčka je ta před vámi.

Pollenův zákon

Žena, kterou pozvete na romantickou procházku do rozkvetlého sadu, bude alergička.

Tellerův zákon nerovnoprávnosti

To, že s vámi pes nechce jíst u stolu znamená, že toho nejste hodni.

Zákon hloubkové kontroly

Pes, který s vámi chce jest u stolu pouze kontroluje, zda nejíte něco lepšího, než předkládáte jemu.

V průběhu několika měsíců se vyskytnou pouze tři společenské události, které za něco stojí. Zákonitě pak všechny připadnou na týž den večer.