Murphyho zákony o práci

Murphyho zákony z Práce

Chybovat je lidské. Hodit vinu na jiného je ještě lidštější.

Jestliže se vracíš domů a už ode dveří slyšíš vyzvánění telefonu, je 99% pravděpodobnost, že přestane zvonit ve chvíli, kdy ho zvedneš.

Množství financí, které jsou potřeba na dokončení projektu, je nepřímo úměrné času, který nám zbývá do termínu, kdy musí být projekt ukončen.

Důležité dopisy, které neobsahují žádné chyby, jich získají několik v době, kdy se nalézají na poště. Některé chyby vzniknou teprve tehdy, když čte dopis šéf.

Je bezpečnější dráždit kobru bosou nohou než odmlouvat bernímu úředníku.

Když jde do tuhého, každý se vypaří.

Při jakémkoliv jednání s kolektivem lidí se tito lidé projeví jako větší netýkavky, než člověk původně očekával.

Když něco vytrvale rozebíráte a zase skládáte dohromady, a to dostatecne dlouho, obdržíte dva exempláre téhož.

Nemůžeš přehádat člověka, který ví, o čem mluví.

Dělníkovo dilema:

Bez ohledu na to, kolik uděláš, není to nikdy dost. To, co neuděláš, je vždy důležitější než to, co jsi udělal.