Murphyho zákony o práci

Murphyho zákony z Práce

Nikdy se nepouštěj do ničeho, u čeho tě nebude vidět.

Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně.

Kdo něco umí, ten to dělá.

Kdo to neumí, ten to učí.

Kdo to neumí učit, ten to řídí.

Jestliže máš mladé dcery, pravděpodobnost, že telefon nalezneš studený, je přímo zanedbatelná.

Člověk, který se usmívá, když mu jde všechno špatně, už vymyslel na koho shodí vinu.

Jestliže se tě tvůj podřízený zeptá na něco důležitého, zatvař se, jako bys ho považoval za pomatence. Až sklopí zrak, polož mu tutéž otázku jinými slovy.

Zvýšení platu je vždy právě takové, aby vám stouply daně, a právě tak malé, abyste je na čistém platu ani nepoznali.

Dělníkovo dilema:

Bez ohledu na to, kolik uděláš, není to nikdy dost. To, co neuděláš, je vždy důležitější než to, co jsi udělal.

Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždy je dost času na to, aby se to udělalo znovu.

Čím déle čekáš v jedné frontě, tím je vyšší pravděpodobnost, že sis spletl okénko.