Vtip: Falklandský veterán

Vtip: Falklandský veterán


Jde Angličan po ulici a vidí u jednoho domu jednonohého žebráka. Sice tyto lidi obvykle ignoruje, ale všimne si, že má chlápek na krku ceduli: "Falklandský veterán."

Vzpomene si, o co tenkrát na Falklandech šlo a hodí chlápkovi pětilibrovku s přáním, aby ho provázelo štěstí. Žebrák odpoví: "Gracia, seňor."

Další povedené vtipy

Další povedené vtipy

Dvě děvky si povídaj. "Mařko, a kouříš?" "Jo." "A za jak dlouho vykouříš spartu?" "I s trenérem tak za hodinu a něco."

Dvě staré paní sedí v parku a povídají si."Když přijde manžel domů v dobré náladě, říká mi broučku...""Vždyť už vám je přes sedmdesát!""No, manžel měl dobrou náladu naposledy před čtyřiceti lety!"

Malý velbloudek se ptá maminky:
"Maminko, proč máme na zádech ty dva hrby?"
"Víš, synáčku, to když jdeme s karavanou po poušti, tak v nich máme zásobárnu vody."
"Aha."
"A maminko, proč máme na očích takové dlouhé řasy?"
"Víš, synáčku, to když jdeme s karavanou po poušti, tak aby nám písek nepadal do očí."
"Aha."
A maminko, proč máme na konci nohou takové chlupaté chomáčky?"
"Víš, synáčku, to když jdeme s karavanou po poušti, tak aby se nám
nohy nebořily do písku."
"Aha. A maminko, není nám to všechno tady v ZOO na hovno?"

"Chlapečku, jak se jmenuješ?"

"Pepíček."

"A čím chceš být?"

"Nevím..."

"Chlapečku, jak ty se jmenuješ?"

"Nevím..."

"A čím chceš být?"

"Policajtem!"

Chuck Norris má dvanáct měsíců. Jedním z nich je Země.

Jde náš přední politik ... s manželkou po václaváku, proti nim jdo hezká slečna a pan politik... se za ní ohlédne. Paní .....mu říká:"Ještě jednou to uděláš a dám ti facku." Jde proti nim ještě hezčí slečna, pan ... se zase ohlédne, paní...se napřáhne a dá mu facku. Ta slečna k němu přistoupí a dá mu také facku. Paní ...se rozkřikne:"Co fackujete mého manžela?". Slečna zrozpačití a omlouvá se:"Promiňte, já nevěděla že je to váš manžel, Myslela jsem že už to začalo."

"Doktore, mám zuby v krku," oznamuje svému zubaři opravdu neobvyklý problém pan Soudek.

"A kdy jste to zjistil, člověče?" koulí oči zubák.

"Když mi je při rvačce v hospodě vyrazili."

Dva muži vyjdou pozdě v noci z restaurace a vidí, jak jim v dálce mizí zadní světla posledního autobusu.
"Co budeme dělat, tady taxíky nejezdí, jak se teď dostaneme domů?", běduje jeden.
"Víš co?", navrhne ten druhý, "tady jsou garáže dopravních podniků, vlezeme tam a jeden autobus si vypůjčíme."
"Tak dobrá", souhlasí první muž, "tak běž pro autobus, já budu hlídat."
Druhý muž tam vleze a když se půl hodiny nic neděje, vydá se ten první za ním.
"Co se děje?", ptá se.
"Ale, nemůžu najít dvaadvacítku. Budeme muset ukrást třicetčtyřku a vystoupit u kostela."

Když Bůh stvořil život, postavil si nové tvory do řady a nalajnoval jim život: ?Ty, osle, budeš od úsvitu do soumraku pracova, tahat těžké náklady na svých zádech. Budeš jíst trávu a budeš hloupý. Budeš žít padesát let.? Osel Bohovi odpověděl: ?Stvořiteli, žít takhle padesát let je moc. Nedávej mi víc než dvacet let.? A Bůh pravil, ať se stane, a tak se stalo. Psovi Bůh řekl: ?Ty jsi pes. Ty budeš hlídat lidská obydlí, dělat člověku přitele. Budeš jíst, co zbyde po člověku a budeš žít třicet let.?psovi se třicet let zdálo moc a usmlouval to na patnáct. K opici Bůh pravil: ?Ty jsi opice. Budeš se houpat a skákat ze stromu na strom a chovat se jako idiot. Budeš směšná a budeš žít dvacet let.? Opice uprosila Boha, aby jí takového života nedával víc než deset let.A k člověku Bůh pronesl: ?Ty jsi člověk, jediná myslící bytost na zemi, která bude ovládat jiné bytosti. Budeš vládnout zemi a žít dvacet let.?A člověk povídá: ?Pane Bože, dvacet let je málo. Dej mi těch třicet, co nechtěl osel, a těch patnáct od psa a deset od opice…? A Bůh tak učinil. No, a proto člověk žije dvacet let jako člověk, potom třicet let pracuje od rána do noci a tahá náklady na zádech jako osel, pak patnáct let hlídá vlastní dům a jí, co zbyde po ostatních jako pes, a nakonec stráví deset let jako opice, když dělá šaška vnoučatům.