Vtip: Exotická dovolená

Vtip: Exotická dovolená


Povídá jedna Havajanka druhé: "Manžel mi pod stromečkem slíbil, že v příštím roce budeme mít exotickou dovolenou." "Na mužské sliby nedej. Ten můj už deset let slibuje Máchovo jezero a pořád se tlučeme tady na Havaji!"

Další povedené vtipy

Další povedené vtipy

Povídá jedna slečinka:
"Je mi tolik let, kolik mám číslo bot!" "Zajímavé! A kolik je vám let?" "Čtyřiatřicet!"
Pán pronesl zamyšleně: "A netlačí vás ty botečky?"

Chuck Norris prokopl bosou nohou beton, mramor, ocel a pancéř.

Rodiče mají dvě děti – jednoho pesimistu a druhého velkého optimistu. Na Vánoce chtějí rodiče děti vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a optimistovi dovezou do pokoje kopu koňského hnoje. Zazvoní na zvonec a děti běží do pokoje podívat se na dárky.

Úředník na penzi potká svého někdejšího šéfa, který je ovšem také už v důchodu.
"Šéfe, nemohu žít bez práce. Koupil jsem si ve sběru pár kilogramů spisů a doma je zpracovávám."
"Výborně! Až je vyřídíte, přineste mi je prosím k podpisu."

Lezou dva hroznýši, otec a syn, a najednou ten malý se zeptá. Tatí jakový mi jsme hadi, jsme jedovatí? otec mu odpoví, ale kdepák synku my jedovatí nejsme my jsme škrtičí.Po další chvilce malý se zase ptá , tati a víš to určitě, že nejsme jedovatí, ale to víš, že jo a polez. Když se zeptá po třetí otec mu odpoví jo už po třetí ti říkám, že jedovati nejsme a proč se pořád ptáš a malý had mu odpoví, víš, já se kousl do jazyku.

V době, kdy za mořem zuřil skandál Clinton-Lewinská, zeptali se novináři jednoho významného republikánského kongresmana, co by dělal, kdyby byl v kůži prezidenta Clintona. Pan Richard Armey odpověděl:
"No, ležel bych na zemi v louži krve a matně bych slyšel, jak moje žena říká: Jak se tahle věc nabíjí?!"

Proč Bůh nemá titul CSc.?
1. Má jenom jednu známou publikaci.
2. Ta je v hebrejštině.
3. Nejsou v ní odkazy na další prameny.
4. Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.
5. Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.
6. Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale
co dělal potom?
7. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
8. Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho
experimenty.
9. Nepožádal etickou komisi o souhlas s
experimentováním na lidech.
10. Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se
zahladit stopy utopením pokusných objektů.
11. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání,
vyřadil z pokusného souboru.
12. Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům,
co si mají prostudovat.
13. Nechal za sebe učit svého syna.
14. První dva studenty vyhodil, protoze se naučili
něco navíc.
15. I když má jen 10 požadavků, většina studentů v
praktickém testu propadne.
16. Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě
na vrcholku hory.

Viděli jste už kostel z brambor?
.
.
Že ne? Vždyť je to jednoduché! Když budete sázet brambory, podívejte se na kostel.

Co je to? Nepije to, nejí to a přesto to roste.

Ceny.