Vtip: Stojí dva policisté večer na chodníku...

Vtip: Stojí dva policisté večer na chodníku...


Vtip - Stojí dva policisté večer na chodníku a dívají se na měsíc Jeden říká To je strašně daleko to je fakt děsná dálka Druhý Ale ne já bych řekl že to zase není tak hrozný A takhle se pořád hádají a přijde třetí policista a…

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Další povedené vtipy

Další povedené vtipy

Vtip - Čas který pes stráví v koupelně je omezen na rychlé napití

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.
Vtip - Lord si zavolá sluhu Jeana a říká mu Jean chtěl bych vykonat nějaký dobrý skutek ale nic mne nenapadá Co byste mi poradil Jean je velmi překvapen chvíli přemýšlí a pak povídá No víte pane teď je zima všude sníh zvířátka mají hlad co kdybyste nasypal trochu zrní…

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.
Vtip - Při jízdě autem má Chuck Norris obrovskou nevýhodu Nemůže jít pěšky

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.
Vtip - Mojžíš se vrátí z hory pohlédne na netrpělivě ho očekávající lid a praví Mám dvě zprávy dobrou a špatnou Dobrá je…

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.
Vtip - Důchodce si stěžuje
Mám stále větší potíže s pitím piva
Copak zdraví
Kdepak peníze

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.
Vtip - Přijde pacient k lékaři a povídá Mně se každou noc ve spánku zjevuje čert a říká Pojď se vyčurat Já se probudím a mám mokrou postel Co mám dělat Doktor se zamyslí a pak poradí Až se zase objeví ten čert řekněte mu že jste…

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.
Vtip - Teplouš se ráno probudí ani se nenasnídá a už se hrne do obchodu Co tě to najednou popadlo zeptá se ho…

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.
Vtip - Pan Nováček leží na gauči a čte noviny když z kuchyně vykoukne manželka a rozkazovačně praví Vezmi si tašku a jdi do obchodu koupit cukr a mouku Kupování cukru a mouky není mužská záležitost zaprotestuje muž…

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.
Vtip - Připluje trosečník na prámu na ostrov na kterém už shodou okolností nějací trosečníci jsou a chovají tam stádo ovcí Po nějaké době se nervózně ošije a povídá Chlapi to mi povězte co vy děláte když tu nejsou žádný ženský Nooo my si vždycky najdem nějakou ovci zajdem tamhle za kopec a…

E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.