Vtip na šest písmen


Jaký je nejkratší vtip na šest písmen?

Róm dře.


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

🤘 Další povedené vtipy

🤘 Další povedené vtipy

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: "Smrdí, umývat!"

Otec odepsal: "Učit, nečuchat!"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Víte kde je největší zima?...... V postelích krásných žen. Tam dokonce tuhnou ptáci a zalézají do děr.


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

"Nalezli jsme v lese za táborem tělo muže," hlásí na policii oddílový vedoucí.

Policajt u aparátu se ho táže: "A ten muž, je živý?"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Manželka je na návštěvě ve věznici. Manžel jí povídá: "Nevaří tady špatně a hlavně nemusím pak mýt nádobí."


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Chudá škaredá holka jde kolem rybníka, když v tom z vody vykoukne zlatá rybka.
Říká: "Nebuď smutná, splním ti tři přání."
Dívka se zaraduje a říká: "Chci, abych byla krásná."
Podívá se do vody a co nevidí, je z ní úplná kráska.
Říká druhé přání: "Chci, aby moje chatrč byla zámek."
Otočí se a z chatrče je zámek.
Chvíli se rozmýšlí a přeje si, aby z jejího kocoura byl krásný mladík.
Ohlédne se a přichází mladík. Ona mu běží naproti a ptá se ho:
"Copak ty, můj milý, ty nemáš radost?"
Mladík zavrtí hlavou a říká: "Co tě to v loni napadlo nechat mě vykastrovat?"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Lord a lady se milují celou noc. Ráno lord vstane, vytáhne roletu a povídá: "Lady, je tam mlha a prší, budeme pokračovat."

Milují se celý den a celou noc. Další den ráno lord vstane, vytáhne roletu a povídá: "Lady, je tam stále ještě mlha a prší, budeme pokračovat."

Zase se milují celý den a celou noc. Třetí den ráno lord vstane, vytáhne roletu a povídá: "Lady, pořád je tam ještě mlha, nejde vidět ani na krok, budeme tedy ještě pokračovat."

A zase se milují celý den a celou noc.

Čtvrtý den ráno lord vstane… a roleta vytáhne jeho.


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se slovem PAKLIŽE. Vyvolá Aničku.
Anička povídá:"Květiny se musí hodně zalévat, pakliže je velké sucho. Výborně!
pochválí ji paní učitelka a vyvolá Pepíčka. Pepíček se nadechne a říká:"Jelí jsme
na hory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh, dva kufry a pak lyže!"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.