Vtipy o námořnících a rybářích

Vtipy z Námořníci

Kormidelník se vyškrábal na palubu, nadýchl se zhluboka osvěžujícího ranního vzduchu a s rozkoší se několikrát protáhl.
"Už jsi snídal?" zeptal se ho kamarád. "Kdepak! Ještě jsem nevypil ani štamprli!"

Po ztroskotání lodi se zachránili dva námořníci na skalnatém ostrově. Jednou takhle při prohledávání skalisek na ostrově objevili jeskyni a v ní poklad obrovské ceny.
"Sláva, jsme zachráněni!" zvolali radostně. "Za zlato si koupíme loď a odjedeme odtud jako boháči..."

Loučí se námořník se svou dívkou. Na rozloučenou mu dává dívka svoji fotografii a zdůrazňuje, aby ji měl neustále na očích.
"Tvoje fotografie je velmi pěkná," povídá námořník, "ale postrádám na ní to, co mám u tebe nejraději." "Ale Johne," zapýří se dívka, "vždyť je to jenom obličej!"

"Jak ses mohl tak opít?" vyptává se jeden námořník druhého.

"Byl jsem ve špatné společnosti."

"Prosím tebe, a v jaké?"

"Byli jsme čtyři, pili jsme láhev vodky a ti tři zbývající byli abstinenti."

Unavený cestující vstoupí do své kajuty, aby si odpočinul. Jen co se převlékl do pyžama, vyruší ho něžné zaklepání na dveře kajuty. Otevře a spatří roztomilou dívku v průsvitné noční košilce. Dívka upadne do rozpaků: "Ach... promiňte, myslela jsem, že jste ten pán z poslední noci..."

Vypráví jeden námořník kamarádům: "Všechny ty vaše historky nestojí za nic! To já se včera zasloužil o to, že jistá mladá žena uhájila svou čest!"

"To je úžasné! Povídej, jak se to stalo?" žasnou kamarádi.

"Rozmyslel jsem si to."

Setkali se po letech dva námořníci.
"No to je překvapení! Slyšel jsem, že jsi zahynul při lodní katastrofě..."
"No a vidíš sám, že ne! Žiju!"
"Já tomu ale stejně nevěřím. Mně to říkal někdo, komu věřím daleko víc než tobě."

V námořnické krčmě, vyzdobené exponáty ryb, krabů a jiných nejedlých oblud, mezi modely starých vraků si dal kapitán Peterson řízek. Po několika marných zásazích nožem zavolal vrchního a pravil: "Pane vrchní, tady to máte a pověste to zase na stěnu!"

"Co to děláš?" ptá se jeden cestující druhého.
"Nabírám si na památku do láhve mořskou vodu."
"Tak si ji naplň jenom do poloviny!"
"A proč?"
"Aby ti voda nevytlačila zátku, až přijde příliv."

"Jak jste se vyspal?" ptali se nováčka po první noci strávené na moři. "Vyhovují vám naše postele?" "Nebylo to tak zlé," odpověděl, "jen čas od času jsem musel vstát, abych si odpočinul."