Dnes má svátek Matouš. Udělej mu radost a pošli mu vypečenou legrandu. Zítra má svátek Darina.

😎 Vtipy z Námořníci a myslivci

😎 Vtipy z Námořníci a myslivci

Trosečnice, když tak toužebně vyhlížela na moře, spatřila, jak k ní plave mocnými tempy hezký a ztepilý námořník. Zvolala s obavami: "Zpomalte! Raději zpomalte, abyste se příliš neunavil!"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Vypraví námořník po ztroskotáni:
"A až když jsme byli na širém moři, přišli jsme na to, proč byla při nákupu ta loď tak levná!"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Námořník dostal po službě volno a aby taky něco užil, vyhledal dům radosti a obrátil se na madam, která domu vládne: "Chtěl bych nějakou inteligentní společnici. Víte, jsem dost náročný..." Madam odběhne a za chvíli zavolá, že může jít mladý pán nahoru. Námořník poslechne, jde nahoru, vezme za kliku, zůstane překvapeně stát. Zevnitř pokoje se line líbezná hudba. Po chvilce překvapení námořník vejde a spatří za klavírem něžnou dívenku, která bravurně hraje ty nejsložitější a nejnáročnější skladby. Námořník v obdivu usedne a v poslechu kouzelné hudby úplně zapomene na původní účel své návštěvy. Když dívka skončí, zeptá se jí užasle: "Proboha, slečno, vy jste ohromný talent! Proč nestudujete konzervatoř?" "Vy jste se zbláznil! Copak mi to rodiče dovolí?"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Zeptal se jeden pán v přístavu:
"Prosím vás, kdy odjíždí parník do Honolulu?"
"V pondělí, ve středu a v pátek, dovolí-li to počasí, protože každou chvíli hrozí uragán. A ve čtvrtek a v sobotu jezdí v každém případě."


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Námořník přiběhne do kapitánovy kajuty a hlásí:
"Pane kapitáne, došlo nám uhlí!"
"A co na mě tak koukáte? Okamžitě všichni do vody - a tlačit!"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Pozdě v noci bouchá někdo na dveře kajuty. Cestující se probudí a ptá se rozespalým hlasem: "Co je? Co se děje?" "Hoří! Loď hoří!" volá čísi hlas. "A proč budíte zrovna mne? Copak já jsem nějaký hasič?"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Polákovi si koupí nové pancéřové pianino.

"Tak jsem přemýšlela, že by se nám mohlo hodit i k něčemu jinému než ke hraní," nadhodí večer paní Poláková. "Když pořád straší s těmi teroristickými útoky, mohli bychom ho v nouzovém případě použít jako kryt!"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

"Proč ti píše ta tvoje dívka pořád tak dlouhé dopisy?" vyzvídá kormidelník na mladém námořníkovi. "Všechno mi podrobně vypisuje, abychom se nemuseli zdržovat řečmi, až za ní přijedu."


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.