Dnes má svátek Zlata. Udělej jí radost a pošli jí vypečenou legrandu. Zítra má svátek Andrea.

😎 Vtipy z Židovské

😎 Vtipy z Židovské

Eruzalém. Američan si najme taxíka a žádá taxikáře, aby ho vozil od jedné památky k druhé. Nakonec mu zbývá navštívit jen Zeď nářků, ale Američan si nevzpomene na přesný název památky a požádá řidiče: "A teď mě ještě zavezte tam, kam chodí Židi naříkat". "OK," souhlasí taxikář a zaveze Amerikána před budovu Finančního úřadu.


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Přijde Khon domů a přistihne Sáru s milencem. Milenec spí jako dřevo a Sára chlácholí Khona:
"Khone nezabíjej ho, od koho si myslíš, že máme auto a otevřený účet v K"martu."
"... tak víš co Sáro, přikrej mu nožičky, ať nenastydne."


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

V osmašedesátém utekl Kohn do Německa. Nedařilo se mu najít práci až jednou v Mnichově uviděl reklamu Roubíček a spol. - prodej chladniček.
Vešel do obchodu a nechal se ohlásit u šéfa. Zjistil že je to jeho bývalý spolužák, který utekl již ve čtyřicátémosmém. Zavzpomínali na staré časy a po chvíli Roubíček povídá:
"Poslouchaj Kohn, co ho ke mě přivádí?"
"Ale hledám nějakou práci. Nenašlo by se něco u nich?"
"No to vědí, konkurence je tvrdá, ale že jsou to oni, měl bych místo obchodního zástupce pro Grónsko. Berou to?"
"No jasně, práce jako každá jiná."
Po měsíci přišla od Kohna objednávka:
"Objednávám jednu chladničku metr krát metr krát dva metry."
V podniku z toho bylo trošku zděšení, ale kšeft je kšeft a tak chladničku vyrobili a odeslali do Grónska.
Další měsíc přišly peníze a objednávka na pět kusů chladniček metr krát metr krát dva metry.
Opět vyrobili a zaslali do Grónska.
Po měsíci přišel telegram: "Objednávám dvěstě chladniček metr krát metr krát dva metry, peníze vezou sebou."
Když Kohn přiletěl z Grónska a dostavil se do kanceláře k Roubíčkovi tak ten mu povídá:
"Teda Kohn, že jsou kšeftman to jsem věděl, ale jak dokázali ukecat Eskymáky aby si kupovali chladničky, to je mi teda divný?"
Roubíček s úsměvem odpoví: "Vědí co mi to dalo práce je přesvědčit, že je lepší souložit při mínus pěti stupních Celsia než při mínus čtyřiceti?"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Sovětský státní úředník zahlédne v Moskvě na lavičce v parku Žida, jak se učí hebrejsky.
"Nemrhejte časem, stejně vás tam nepustíme."
"Já vím. To já jen až přijdu do nebe, abych se tam domluvil."
"A co když přijdete do pekla?"
"To nebude problém, Rusky už umím."


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Sovětský státní úředník zahlédne v Moskvě na lavičce v parku Žida, jak se učí hebrejsky.

"Nemrhejte časem, stejně vás tam nepustíme."

"Já vím. To já jen až přijdu do nebe, abych se tam domluvil."

"A co když přijdete do pekla?"

"To nebude problém, Rusky už umím."


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Vystěhovává se Roubíček ze Sovětského svazu. Na hranicích mu celníci najdou v kufru bustu Lenina.
Ptají se: "Co to je?"
"To se ptají špatně," povídá Roubíček, "měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Zachránce proletariátu celého světa, zakladatel mé milované vlasti, Sovětského Svazu, génius, který naplnil Marxovy myšlenky…"
"Dobře, můžete jít," říkají celníci.
Na izraelské hranici celníci znovu najdou Leninovu bustu a ptají se ho: "Co to je?"
"To se ptají špatně," povídá Roubíček, "měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Šílenec, co přivedl polovinu světa do chudoby, největší zločinec dvacátého století...."
"Dobře, dobře, můžete jít," říkají celníci.
Roubíček přijede ke svým příbuzným, vybaluje si věci. Jeho synovec si všimne Leninovy busty a ptá se: "Strýčku, kdo to je?"
"Ale to se ptáš špatně, synovče, měl by ses zeptat, co to je. To je pět kilo neprocleného zlata!"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

Sejde se katolický kněz, mohamedánský imám a židovský rabín. Baví se o víře a začnou se také bavit o síle modlitby.
Katolický kněz říká: To jsem jednou šel zaopatřovat nemocného do vzdálené vesnice. Jdu přes les, pole a louky, naráz se přihnaly mraky, šílená bouřka, průtrž mračen, nebylo kam se schovat. Tak kleknu, prosím Boha o ochranu. Naráz - všude okolo liják, nade mnou modrá obloha a já jsem v suchu došel až k cíli.
Mohamedán na to: To je nic, tobě šlo jen o zdraví, mě šlo přímo o život. Jel jsem na velbloudu pouští. Naráz se přihnala písečná bouře, nebylo kam se schovat. Padnu k zemi a prosím Aláha o ochranu. Naráz - všude okolo bouře, nade mnou modrá obloha a já jsem v bezpečí dojel k cíli.
Židovský rabín na to: Pánové, to není nic proti tomu, co jsem zažil já. Jdu v sobotu v Paříži po hlavní ulici a naráz uvidím na zemi plnou peněženku. Chci ji zdvihnout, ale naráz si uvědomím, že je sobota - šabat a já se nesmím dotýkat peněz. Přece tam ale tu peneženku nemůžu nechat ležet. Pozvednu oči k nebi, modlím se k Hospodinu. Naráz - všude okolo sobota, nade mnou úterý.


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.

"Jak tahle válka skončí?" Ptá se izraelský generál nejvyššího rabína.. "No, buď to půjde přirozenou cestou, nebo se stane zázrak" odpoví rábi… "A co je ta, pro Izrael, přirozená cesta?" - "na nepřátele začnou z nebe padat kameny a oheň, příjdou kobylky a ty jim sežerou zásoby, všichni nepřátelští vojáci budou raněni slepotou a zbraně během jedné minuty zrezivějí." říká rabín. "A co je tedy potom ten zázrak?" ptá se generál - "no, že ta hrstka našich vojáků pomocí zbraní a vlastní síly zvítězí proti tak obrovské přesile nepřátel…"


E-mail příjemce, kterému chceš postal tento vtip.
Podepiš se.