Náhodné vtipné texty

Náhodné vtipné texty

Osud divně míchá karty,

zase ležím vedle Marty.

Hezká je i po capartech,

umřu s jménem Marta na rtech.

Co si dát na záznamník 2

· Ahoj, tady Adrian. Já jen odpovídám na vaše zavolání. Jestliže jste ještě nezavolal, učiňte tak nyní, protože když se pokusím odpovědět na zavolaní, které jste ještě neučinil, může to způsobit temporální paradox, který může vážně narušit kontinuum časoprostoru a to následně může vést k implozi celého vesmíru. A to byste nechtěl způsobit, že ne?

· Čau! Já jsem Ronův záznamník a zrovna mám pořádnou depresi. Mám padesáttisíckrát větší kapacitu paměti než můj majitel a vše, co mám dělat, je jen odpovídat na telefonáty. Takovej je život! Ale vůbec mi o životě nemluvte, jen nechte vaše jméno a číslo, až pípnu. Tak pozor, já pípnu. Bože, jak já nenávidím to pípání, ten hnusnej zvuk.

· Ahoj, já jsem záznamník a můžu od vás příjmout vzkaz. Moji majitelé nepotřebují nový vysavač, přírodní kosmetiku, zaručené přípravky na hubnutí ani skvělé čistící prostředky pro domácnost. Již dostatečně přispívají na charitativní účely a nechtějí se nechat vyfotografovat. Pokud mě pořád ještě posloucháte, můžete zanechat vzkaz.

· Ahoj, dovolali jste se k Jimovi a Soně. Nemůžeme zrovna zvednout telefon, protože právě děláme něco, co je nám oběma velice příjemné. Tak nechte vzkaz, až si půjdeme čistit zuby, tak si to poslechneme.

· Toto není záznamník - toto je telepatický nahrávač myšlenek. Po zaznění signálu začněte přemýšlet o svém jménu, důvodu, proč voláte a telefonním čísle, kde vás můj majitel může zastihnout. A já budu přemýšlet, jestli mu váš vzkaz vyřídím.

· (Ženský hlas) Ooooooó, Greg je v....uuuuuuuú, Gregu, co to děláš?...aaaaach... Greg je příliš zaměstnáááááán, měli byste zavolaaaaaat později.

· (Mohutný hlas) Mluv, červe!

· Děkujeme, že jste zavolal na ambasádu SSSR. Žádní KG...eh žádní diplomaté zrovna nejsou přítomni, takže až zazní kapitalistický zvuk, zanechte vaše jméno, telefonní číslo a stručný popis tajemství, které nám chcete prodat.

· Dovolali jste se na 555 62 38. Proč ?

· Toto je víte kdo. Jsme víte kde. Zanechte nám své víte co víte kdy.

· Dovolali jste se na 234 12 43. Toto je záznamník. Jsou devadesátá léta, takže určitě víte, co máte dělat.

· Pan prezident zrovna není přítomen. Prosím zanechte vaše jméno, telefonní číslo, jméno země, kterou máme napadnout, a tajné heslo pro akci.

My jsme malé pionýrky
máme ještě malé dírky
až budeme svazačky
budem prc*t za kačky.
až budeme ženy míru
budeme mít velkou díru.

Nový farář byl před svým prvním kázáním tak nervózní, že skoro ani nemohl mluvit. Příští neděli, před druhým kázáním, se zeptal přítomného arcibiskupa, co má dělat, aby se uvolnil.

Ten mu poradil, aby si kápnul do vody trochu vodky a po pár hltech bude daleko klidnější. Farář poslechl a skutečně se cítil tak dobře, že by dokázal mluvit i ve vichřici.

Po bohoslužbě se vrátil do sakristie, kde našel lístek od arcibiskupa:

Vážený Otče, příště si nalijte vodku do vody, ne vodu do vodky.

V dalším připojuji pár poznámek, aby se neopakovalo to, co jsem viděl na dnešní mši:

- Na okraj kalicha není nutné dávat kolečko citrónu.

- Ty kabinky v boční lodi jsou zpovědnice, ne toalety.

- Snažte se neopírat o obraz Panny Marie, a už vůbec ji nemusíte objímat

a líbat.

- Máme 10 přikázání, ne 12.

- Apoštolů bylo 12, ne 7, a žádný z nich nebyl trpaslík.

- Našeho Pána Ježíše Krista a Jeho Apoštoly nenazýváme JC & His Boys

- Ježíš Kristus byl pomazaný, nikoliv namazaný.

- Svatému Kříži neříkáme Velký Téčko.

- David porazil Goliáše prakem a kamenem, není pravda, že by ho dojebal,

ani mu nedal lekci, na kterou do smrti nezapomněl.

- Jidáše neoznačujeme za zkurveného zmrda.

- Svatého Otce se nesluší nazývat Papa Ratzi.

- Bin Ládin neměl prsty v Ježíšově smrti.

- Otec, Syn a Duch Svatý nejsou Fotr, Junior a Strašidlo.

- Panna Maria není Máňa, co to eště nedělala.

- Svěcená voda je na požehnání, nikoliv na osvěžení zátylku.

- Nikdy se nemodlete vsedě na schodech před oltářem.

- Hostie nejsou chipsy, tedy je nepřikusujeme k vínu, ale rozdáme věřícím.

- Věřící vhazují příspěvky do pokladničky dobrovolně, nápis "Vaše spropitné je můj plat" je tedy na pokladničce zcela zbytečný.

- Hříšníci půjdou do pekla, ne do piči.

- Při otčenáši je možno zvedat ruce k nebesům,ale ne se kývat do vlny.

- Vaši iniciativu, aby si všichni přítomní zatancovali,hodnotím kladně,

ale dělat vláček po celém kostele, to nemusíte.

- Na konci modlitby říkáme Amen, nikoli Šlus,a z kazatelny se chodí

po schodech, nejezdí se po zábradlí!

- Důležité: Ten, co seděl v koutě u oltáře a o kterém jste tvrdil,

že to je buzík v sukni a transvestita bez mejkapu, to jsem byl já.

- Doufám,že do příští Neděle tyto nedostatky napravíte. Jinak

na druhé kázání to bylo celkem dobré.

S pozdravem Arcibiskup