Životní moudra

Vtipné texty z Životní moudra

Ekonomické pravdy Pohledy na hospodaření v různých politických či náboženských uskupeních Křesťanství: Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi. Islám: Máš dvě krávy. Jednu si necháš, druhou vyměníš za manželku. Socialismus: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka. Komunismus: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a zavře tě. Nacismus: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a zastřelí tě. Evropská unie: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě, jednu zastřelí, druhou podojí, mléko vylije do řeky a dá ti za ně dotaci. Tradiční kapitalismus: Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš si býka. Stádo se zvětšuje a hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a jdeš do důchodu. Český kapitalismus: Na dvě krávy si vezmeš půjčku od banky ve výši 1,6 miliardy Kč a odstěhuješ se na Bahamy. Banka posléze zjistí, že to nebyly krávy ze zlata, jak bylo soudním znalcem doloženo, ale dvě rachitické kozy. Rozdíl zaplatí daňoví poplatníci a soudní znalec bez problémů pokračuje ve své živnosti. Americká akciovka: Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou, aby dávala mléko za čtyři. Později najmeš konzultanta, aby zjistil, proč to kráva nevydržela a musela být utracena. Francouzská akciovka: Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože chceš tři. Japonská akciovka: Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly desetkrát menší a dávaly dvacetkrát tolik mléka. Pak vytvoříš leporelo o chytré krávě nazvané Kravakimono a budeš je prodávat po celém světě. Čínská akciovka: Máš dvě krávy. K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vykazuješ plnou zaměstnanost, vysokou produktivitu skotu a zatkneš novináře, který tato čísla zveřejňoval. Britská akciovka: Máš dvě krávy. Obě jsou šílené. Italská akciovka: Máš dvě krávy. Nevíš ale, kde jsou, a tak si uděláš siestu. Ruská akciovka: Máš dvě krávy. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš 42. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě. Přestaneš počítat a otevřeš další láhev vodky. Řecká akciovka: Máš dvě krávy. Obě sníš a požádáš Evropskou unii o dvě nové.
Ekonomické pravdy Pohledy na hospodaření v různých politických či náboženských uskupeních Křesťanství: Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi. Islám: Máš dvě krávy. Jednu si necháš, druhou vyměníš za manželku. Socialismus: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka. Komunismus: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a zavře tě. Nacismus: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a zastřelí tě. Evropská unie: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě, jednu zastřelí, druhou podojí, mléko vylije do řeky a dá ti za ně dotaci. Tradiční kapitalismus: Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš si býka. Stádo se zvětšuje a hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a jdeš do důchodu. Český kapitalismus: Na dvě krávy si vezmeš půjčku od banky ve výši 1,6 miliardy Kč a odstěhuješ se na Bahamy. Banka posléze zjistí, že to nebyly krávy ze zlata, jak bylo soudním znalcem doloženo, ale dvě rachitické kozy. Rozdíl zaplatí daňoví poplatníci a soudní znalec bez problémů pokračuje ve své živnosti. Americká akciovka: Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou, aby dávala mléko za čtyři. Později najmeš konzultanta, aby zjistil, proč to kráva nevydržela a musela být utracena. Francouzská akciovka: Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože chceš tři. Japonská akciovka: Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly desetkrát menší a dávaly dvacetkrát tolik mléka. Pak vytvoříš leporelo o chytré krávě nazvané Kravakimono a budeš je prodávat po celém světě. Čínská akciovka: Máš dvě krávy. K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vykazuješ plnou zaměstnanost, vysokou produktivitu skotu a zatkneš novináře, který tato čísla zveřejňoval. Britská akciovka: Máš dvě krávy. Obě jsou šílené. Italská akciovka: Máš dvě krávy. Nevíš ale, kde jsou, a tak si uděláš siestu. Ruská akciovka: Máš dvě krávy. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš 42. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě. Přestaneš počítat a otevřeš další láhev vodky. Řecká akciovka: Máš dvě krávy. Obě sníš a požádáš Evropskou unii o dvě nové.
Nejlepší zábava je někde mezi desátým drinkem a otravou alkoholem.
Američtí vědci Američtí vědci zjistili, že lidé věří všemu, co američtí vědci zjistili.