Vtipný text: Na jedné farmě žil farmář se ženou a…

Vtipný text: Na jedné farmě žil farmář se ženou a…


Na jedné farmě žil farmář se ženou a třemi syny. Jednoho rána se žena probudila a vidí na louce ležet jedinou jejich krávu, dočista mrtvou."Přepadla ji beznaděj - jak by teď mohla sehnat obživu pro svoji rodinu? Dostala se do velice silné deprese a oběsila se v kuchyni. Když se probudil její muž, také on viděl, co se stalo. Kráva mrtvá, žena mrtvá - naprosto bezvýchodná situace. Popadl pušku a střelil se do hlavy. Nejstarší syn se probudil, spatřil, co se stalo a rozhodl se, že půjde k řece a utopí se. Došel k řece a tam na břehu našel sedět vodní vílu. Ta mu řekla:
"Znám příčiny tvého zoufalství. Pokud se se mnou pětkrát v řadě pomiluješ, pomocí kouzel oživím tvé rodiče i krávu."
Syn souhlasil, ale po čtvrtém vyvrcholení se zhroutil a nebyl schopen dál pokračovat. Víla ho tedy vtáhla do vody a utopila.
Další syn se probudil a také se rozhodl se utopit. U řeky jej oslovila víla:
"Když se se mnou desetkrát pomiluješ, všechno napravím."
Tak to mladík zkoušel, vydržel sedmkrát, ale víle to nestačilo a i jeho utopila.
Když se nejmladší syn probudil a zjisitl, že kráva i rodiče jsou mrtvi a bratři zmizeli, také se vydal k řece. Víla tam na něj už čekala a povídá:
"Viděla jsem, co všechno se stalo, ale mohu to všechno napravit, pokud se se mnou patnáctkrát pomiluješ."
Mladík odpověděl:
"To je všechno? Jen patnáctkrát pomilovat? Proč ne dvacetkrát?"
Vílu to poněkud zarazilo a mladík pokračoval:
"Sakra, proč ne pětadvacetkrát?"
Víla váhala s odpovědí a mladík přidal:
"Co takhle třicetkrát?"
"Dost!! Dobře, když mě třicetkrát pomiluješ bez odpočinku, tak všechny oživím."
Teď se ale zarazil mladík:
"Hele, moment. Jak mi zaručíš, že třicetkrát v řadě tě nesloží, tak jako to složilo tu krávu?"

Další povedené vtipné texty

Další povedené vtipné texty

I špatná zpráva může být ještě horší

Špatná: Nemůžeš najít svůj vibrátor.
Horší: Vypůjčila si ho dcera.

Špatná: Najdeš v synově pokoji pornokazetu.
Horší: Jsi na ní ty.

Špatná: Tvé děti jsou sexuálně aktivní.
Horší: Spolu.

Špatná: Tvůj manžel je transvestit
Horší: Vypadá líp než ty

Špatná: Tvůj syn se dal k satanistům.
Horší: Jako oběť.

Špatná: Tvůj muž se chce rozvést.
Horší: Je právník.

Špatná: Jsi zatčena pro sex v přírodě.
Horší: Manželem.

Dobrá: Tvůj chlapec je vzrušený.
Špatná: Že mu padnou tvé šaty.

Pošli to šéfovi

Absurdita našich proporcionálně se tvářících siluet v mlze nemůže nikdy dojít klidu. Zakloň hlavu a neztrácej čas.
V Ulicí kategorie slávy usíná poslední antagonista. Predikce nastolena, postkoitum perverzifikováno, fluorescenční jednokolo
se koulelo se koulelo. Libo pousmát? Ibo neboli nelibo…

Pohádka pro všechny ženy

Bylo nebylo, jednoho bílého dne švadlenka šila u řeky a z ničeho nic její náprstek spadl do vody…. Vykřikla... a najednou se objevil Bůh a zeptal se:
"Proč pláčeš, moje dítě?"
"Můj náprstek spadl do vody! Potřebuji ho, abych mohla pomoci manželovi uživit rodinu…."
Bůh neváhal, ponořil svoji ruku do vody a vytáhl náprstek zdobený safíry….

"Je toto tvůj náprstek?" zeptal se Bůh.
A švadlenka odpověděla: "Ne, Bože…."

Tak Bůh vnořil ruku zpět do vody a vytáhl zlatý náprstek bohatě zdobený rubíny….

"Je toto tvůj náprstek?" tázal se.
"Ne," pravila švadlenka….

Bůh znovu ponořil ruku do vody a vytáhl kožený náprstek….

"Je tohle tvůj náprstek?" Zeptal se Bůh….
Švadlenka konečně pravila: "ANO."
Bůh byl potěšen švadlenčinou poctivostí a dal jí všechny tři náprstky. … Švadlenka šla domů přešťastná. …

O několik let později šla švadlenka s manželem na procházku kolem řeky. Vtom muž uklouzl a zmizel pod hladinou…. Švadlenka zoufale křičela a Bůh se znovu objevil. "Proč pláčeš, má dcero?";
"Můj muž spadl do vody, pomoz nám..."

Bůh šel pod vodu a vytáhl George Clooneyho…..
"Je tohle tvůj manžel?" optal se Bůh.

"ANO!"
Švadlenka vykřikla….
Bůh se rozzlobil. …
"LŽEŠ, TO NENÍ PRAVDA….!"
Švadlenka odpověděla.
"Oh, prosím odpusť mi, Bože…. To je nedorozumění…. Víš, kdybych řekla NE Georgi Clooneymu, přišel bys potom s Bradem Pittem…."

"Potom bych řekla NE jemu, a pak bys přišel s mým manželem…. Tomu bych řekla ANO a pak bys mi dal všechny tři… Nemám už na to léta, abych se postarala o všechny tři muže, a proto jsem řekla ANO Georgovi….."

No a tak jí ho Bůh nechal...

Ponaučení z této pohádky:
Kdykoliv žena lže, má pro to svůj oprávněný důvod a je to vždy pro dobro ostatních...