Vtipný text: Účinky slivovice na chlapy

Vtipný text: Účinky slivovice na chlapy


Účinky slivovice na chlapy

1. štamprla: přestane smrdět z huby
2. štamprla: přestane ozýbat v nohy
3. štamprla: přestane bolet břuch
4. štamprla: přestanú sa třepat ruky
5. štamprla: přestanú tlačit škarbaly
6. štamprla: přestane sa mračit
7. štamprla: začne si zpívat
8. štamprla: začne mládnút
9. štamprla: začnú sa mu lúbit cuzí roby
10. štamprla: začne sa mu lúbit manželka

Pozor! Na roby to negdy působí opačně!

Další povedené vtipné texty

Další povedené vtipné texty

Narozeniny prospívají vašemu zdraví. Vědecké studie prokázaly, že lidé, kteří v životě oslaví víc narozenin, se dožívají vyššího věku.

Medvědi

V Kanadě se začaly množit případy napadení člověka medvědem, a tak se na odpočívadlech okolo silnic a u vstupů do přírodních rezervací začaly objevovat informační cedule s tímto textem:
"Vážení návštěvníci,
ve vlastním zájmu si uvědomte, že medvěd je nebezpečné zvíře, a vyhýbejte se proto styku s ním. Velmi důležité je medvěda (zejména pak medvědici s mláďaty) nepřekvapit, a proto doporučujeme na oděvu při vstupu do lesa nosit malé rolničky.
Rovněž je známo, že medvědi nesnášejí pach pepře, je proto dobré u sebe pepřový sprej či několik sáčků pepře nosit, případně jím svůj oděv přímo posypat.
Je velmi důležité rozlišovat mezi medvědem černým, který je relativně přátelský, a medvědem grizzlym, který je velmi nebezpečný.
Blízkost medvěda nám pomůže odhalit i přítomnost jeho trusu:
Trus medvěda černého je světlejší, řidší, je ho méně a páchne po pepři.
Trus medvěda grizzly je tmavší, hustší, hojnější a bývají v něm malé rolničky..."

Pravidla chodu kanceláře

Onemocnění

Nemoc není žádnou omluvou. Rovněž potvrzení Vašeho lékaře není důkazem, protože pokud jste byli schopni vyhledat lékaře, měli byste být schopni dojít i do práce.

Úmrtí v rodině

Není omluvou. Pro pozůstalé už stejně nemůžete nic udělat a nezbytná opatření může zařídit kdokoliv jiný. Bude-li se konat pohřeb v pozdních odpoledních hodinách, rád Vás uvolním o půl hodiny dříve. Za předpokladu, že jste hotovi se svou prací.

Vlastní smrt

Zde můžete počítat s naším porozuměním, pokud:

a) nás budete informovat dva týdny předem o Vašem úmrtí, abychom mohli včas přijmout novou pracovní sílu.

b) zavoláte nejpozději do 8:00 hodin ráno, abychom mohli provést odpovídající opatření.

c) předložíte potvrzení s Vaším podpisem a podpisem ošetřujícího lékaře, že jste zemřeli. Pokud budou podpisy chybět, bude Vám doba nepřítomnosti odečtena z roční dovolené.

Operace

Chirurgické zákroky na našich zaměstnancích jsou zakázány. Zaměstnali jsme Vás takové, jací jste. Odstranění nebo změna části Vašeho těla je porušením dohodnuté pracovní smlouvy.

Stříbrná nebo zlatá svatba

Pro podobné příležitosti se žádné volno neposkytuje. Pokud jste ženatý nebo vdaná 25 nebo 50 let s toutéž osobou, buďte rádi, že smíte chodit do práce.

Narozeniny

To, že jste se narodili, není Vaší zásluhou. Proto nevidím žádný důvod poskytnout Vám v takových případech volno.

Narození dítěte

Pro takovéto chybné kroky našich zaměstnanců nepřipadá přirozeně v úvahu uvolnění ze zaměstnání. Vždyť už jste si předtím užili.